CombiLock 200 pro RFID

CombiLock 200 pro RFID

Клас : EN (1300)

Шведска заключваща система (SS 3880)

Номер на потребителски пин код: 50

Мастер код: 1

Закъсняващо отваряне: Да

Инкасо дружество сервизен код : Да

Лог файл: Да

Отваряне с въвеждане на два ПИН кода последователно: Да

Времеви прозорец за отваряне: Да

Допълнителна защита чрез отдалечена блокировка от мониторинг център или алармена система. Преди касиера да има възможност да си въведе код трябва да бъде оторизиран достъпа от мониторинг център. Въведена и възможност за отваряне чрез два последователни ПИН кода. Един на касиера и допълнителен за служител по сигурността на обекта. Времевия прозорец за работа на инкасо екипа може да бъде ограничен с часови диапазон, в който ще се предостави възможност за достъп. Допълнителна защита чрез RFID преди отблокиране на ключалката