GPU

GPU v.4 – Устройство за защита на банкомати от газови атаки

 

Газовите атаки на банкомати се случват ежедневно в много страни. Щетите от успешна газова атака на банкомат възлизат на над 250 000 лв., защото офисът на банката е тотално унищожен, банкоматът става само за скрап, парите са откраднати и имиджът на банката е накърнен. Има вероятност при предозиране на комбинацията от ацетилен и кислород от извършителите, да бъдат нанесени сериозни щети върху сградата, в която е инсталиран банкомата.

 

Проучване и Развитие

С цел да разработим решение срещу газовите атаки, което наистина минимизира рисковете и потиска експлозията, бяха проведени задълбочени изследвания, за да се придобият необходимите познания за начините на действие. Всеки възможен сценарий за газова атака бе изпълнен в контролирана среда – балистична арена в Германия.
GPU доказа, че прави всеки вид газова атака безвредна.

Какво прави (GPU) уникално?

GPU v.4 – Устройство за защита на всички видове банкомати от газови атаки. GPU е патентовано, уникално и надеждно решение, специално разработено за борба със заплахата от газови атаки на банкомати. Системата се различава от всички останали налични решения с изключителната бързина, която открива взривоопасен газ в банкомата и чрез използване на иновативни техники предотвратява взривяването. Системата защитава банкомата за неограничено време. Така предотвратява експлозия и превръща газовата атака напълно невъзможна. Интегрираната система за уведомяване подава сигнал към центъра за мониторинг на банкоматите и дружеството осигуряващо охраната на банкомата веднага след откриване на газ. По този начин и шансовете за залавяне на престъпниците се увеличат значително.

 

Действие и интеграция

Модулът за откриване на газ в GPU съдържа много точен газов сензор, който открива всеки инжектиран запалим газ в рамките на няколко секунди. При откриване централният интелигентен контролен модул активира уникалния защитен модул и други интегрирани алармени системи. Самият защитен модул прави опасния газ неефективен. Благодарение на уникалната комбинация от иновативни техники, GPU предлага максимална защита срещу газови атаки на банкомати. Прозорецът за активна защита е неограничен!

Интегриране с хардуер от др. производители

Други (вече инсталирани) продукти за защита от банкомата, които осуетяват престъпленията, могат лесно да бъдат интегрирани с GPU, като аларми, светлинни индикатори, генератор за мъгла или модули за деформиране в касетите. Освен това, уведомяването за събитие може да бъде изпратено до центъра за наблюдение на АТМ веднага след откриването на запалим газ. Централният контролен модул на GPU има много изходи и включва запис за историята на събитията, включително и на часовника в реално време

 

Лесна инсталация, ниски разходи

С незначителна намеса и минимално настройване на банкоматите GPU е бърз и лесен за инсталиране във всеки АТМ. Тъй като всички съставни части на устройството за защита от газови атаки са инсталирани в сейфа на банкомата, самата система е добре защитена срещу физическа намеса. GPU функционира напълно самостоятелно, независимо от основното захранване, благодарение на допълнителен UPS модул. GPU използва само устойчиви и висококачествени компоненти, така че поддръжката и сервиза са намалени до абсолютен минимум, което на свой ред значително намалява общите разходи. (TCO).

 

Изпитване и сертификати

GPU e тестван в балистични арени в Германия при атаки с експлозивен газ. Доказателство за ефективността му са десетките хиляди банкомати, на които е инсталиран в цяла Европа. Системата е сертифицирана от белгийският институт ANPI (National Fire and Intrusion Protection Association). Устройството за защита от газови атаки е сертифицирано за електромагнитна съвместимост (EMC electromagnetic comptability) и всички компоненти имат маркировка за съответствие CE.  Устройството e съобразено с изискванията спрямо доставчиците на платежни услуги за ограничаване и контрол на операционните рискове, включително рисковете, свързани със сигурността, във връзка с предоставяните от тях платежни услуги съгласно (PSD2) Директива (ЕС) 2015/2366.

Тук можете да гледате видео от взрив на АТМ с газ: