Сигурни транзакции

Сигурни транзакции на АТМ/ПОС терминал

Ойросекюрити предлага техническо решение за двустепенна идентификация при извършване на транзакции на АТМ или ПОС терминал с помощта на телефон.

При всяка транзакция на АТМ или ПОС терминал, клиентите на банката имат възможност да изберат сигурен вариант за извършване на транзакции. Клиентите регистрират мобилните си номера в информационна система. При позвъняване преди транзакция на конкретен номер, софтуера представен от Ойросекюрити добавя допълнителна идентификация на клиента. Ние предоставяме web сервиз, към който сървърът на банката може да се обърне за да получи потвърждение, че това договорено повикване се е състояло и кога. Ако всичко останало с картата на потребителя е наред, банката може да му се разреши извършването на транзакцията. Ако повикването не се е състояло  съществува риск картата да е открадната или клонирана.

Предимство на това патентовано техническо решение е, че съществуващата инфраструктура от банкомати се използва без никакви промени. Също така потребителят не се нуждае да инсталирва допълнителни приложения на телефона си. Телефона на клиента не е нужно да има операционна система!
За нас е важно клиентите на банките да се чувстват спокойни при извършване на транзакции на АТМ или ПОС терминали.