Семинар на Ойросекюрити

Семинар на Ойросекюрити
12.07.2018 Валентин Тодоров

Бе проведен семинар на тема сигурност при банките.
Ойросекюрити съвместно с представител на Mactwin security представиха своите продукти:

  • GPU v.4 – система за защита на банкомати от газови атаки.
  • GlueFusion – система за унищожаване на банкноти.

Семинарът бе проведен на 26.04.2018 в гр. Сандански.

Seminar of Eurosecurity
Валентин Тодоров

A bank security seminar was held.
Eurosecurity LTD together with a representative of Mactwin Security presented their products:

  • GPU v.4 – ATM protection system against gas attacks.
  • GlueFusion – banknote destruction system.

The Seminar was held on 26.04.2018 in the town of Sandanski.