Публикации в пресата

Публикации в пресата
08.02.2019 Илия Василев
Газови атаки на банкомати

На изложението Security Expo, което ще се проведе в Интер Експо Център София в периода 06 – 09 март 2019г. Ойросекюрити ще представи продукти за защита на банкомати от:

  • Скимиращи и шимиращи устройства;
  • Газови атаки;
  • Атаки със солиден експлозив;
  • Cash trapping;
  • BlackBox атаки;
  • Физически атаки;

Газови атаки на банкомати

Щетите от успешна газова атака на банкомат възлизат на над 250 000 лв., защото офисът на банката е тотално унищожен, банкоматът става само за скрап, парите са откраднати и имиджът на банката е накърнен. Има вероятност при предозиране на комбинацията от ацетилен и кислород от извършителите да бъдат нанесени сериозни щети върху сградата, в която се намира банкомата.