Инф. консултиране

Информационно консултиране на контрагенти

Ойросекюрити ЕООД предлага пакети с услуги свързани с подбора на коректни контрагенти. Информационно консултиране на финансови състояния на дружества, с възможност за мнение относно риска при сключване на договори. Задълбочаващата се фирмена задлъжнялост все по-здраво затваря порочния кръг около затруднената събираемост на вземанията. Честите затруднения в постигането на бърза и ефективна събираемост затормозяват дружествата и стават причина за така наречената „верижна задлъжнялост“. При нея невъзможността на един кредитор да реализира вземанията си, превръща самия него в неизряден длъжник към неговите кредитори.

Негативният ефект от всичко това води след себе си купища съдебни дела, които затрудняват допълнително разглеждането и решаването им в рамките на разумни срокове. Основната цел на Ойросекюрити ЕООД е превенция! Дружеството осигурява навременно информиране за нови рискове възникнали с Ваши контрагенти както и бъдещи такива.

Подбор на персонал

Основния фактор за успешното развитие на едно дружество е персонала. Правилният подбор на служители предотвратява бъдещи грешки, проблеми и ситуации, в които едно дружество не би искало да попадне. Имиджа на дружеството се гради бавно и с много компромиси. Всяка стъпка в грешна посока е пагубна за всяко едно уважаващо се дружество. Добър подход в тази посока е прехвърляне на отговорността за подбор на служители към професионалисти, които да доизяснят допълнителни детайли около кандидатите за работа. Ойросекюрити ЕООД е партньор, на който можете да разчитате да подпомогне избора на бъдещите Ви успешни колеги. Основната цел на екипът ни е да Ви оставим да си правите това, което можете най-добре, в същото време да разчитате на нас да Ви предпазим от грешни решения.

Установяване на връзка

Търсите контакт с далечен роднина, познат или бъдещ контрагент? Екипът ни може да Ви бъде полезен.