Обучение

Фишинг атаки, видове и способи за предотвратяване на измами.

Мулета. Видове мулета, разпознаване, реакция предотвратяване на измами.

Банкомати, видове защити от скимиращи устройства. Добри практики.

Скимиращи устройства, видове, разпознаване, реакция и превенция.

Шимари, видове разпознаване, реакция и превенция.

Емейл кореспонденция способи за измами и предотвратяване на измами. Прихващане на електронна бизнес кореспонденция.

Фиктивни фирми, видове измами и превенция. Документни измами.

Интернет банкиране . Добри практики за превенция от измами.

Мобилни устройства, удобство, допълнителна защита и недостатъци.

Нови служители, добри практики при подбор на персонал.