Обучение на банкови служители в Международен Банков Институт – 27.02.2019

Обучение на банкови служители в Международен Банков Институт – 27.02.2019
14.03.2019 Илия Василев

Проведе се обучение на тема „Мерки за сигурност, приложими от доставчиците на платежни услуги, съгласно новите нормативни изисквания“.  Бяха засегнати следните теми:

1. Новите мерки за сигурност, които трябва да бъдат приложени от доставчиците на платежни услуги, спрямо изискванията на (PSD2) Директива (ЕС) 2015/2366
2. Вътрешен скиминг. Видове и начини за противодействие.

3. Мулета. Разпознаване, предотвратяване на измами. Добри практики.

4. Е-мейл кореспонденция способи за измами и предотвратяване на измами. Прихващане на електронна бизнес кореспонденция.