Защитени документи

Ойросекюрити предлага система за защита от кражба на информация на хартиен носител. В последно време обръщаме много внимание на кражбата на лични данни, на конфиденциална информация, но не обръщаме внимание на възможностите за изнасяне на информация от служители под формата на хартиен носител. Предлагания продукт е универсален за финансови институции, министерства, право охранителни структури, съдебна власт, нотариуси, адвокатски кантори.

Всеки опит за изнасяне (кражба) на конфиденциална информация може да бъде предотвратен!