Сигурни транзакции на АТМ/ПОС терминал

Ойросекюрити предлага техническо решение за двустепенна идентификация при извършване на транзакции на АТМ или ПОС терминал с помощта на телефон.

При всяка транзакция на АТМ или ПОС терминал, клиентите на банката имат възможност да изберат сигурен вариант за извършване на транзакции. Клиентите регистрират мобилните си номера в информационна система. При позвъняване на конкретен номер софтуера представен от Ойросекюрити добавя допълнителна идентификация на клиента

Виж повече