Анти-скимиращи устройства

Всеки ден банкоматите са обект на атака от лица поставящи скимиращи устройства. Първоначално банкоматите се атакуваха чрез прикрепване на скимиращи устройства отвън на фесията. Нарастването на броя на недоволни клиенти с неразпознати транзакции, провокира банките да инвестират в различни антискимиращи устройства, iFDI както и мащабни кампании за обучение на своите клиенти.

Постепенно с цел избягване на всички защити на банкоматите от скимиращи устройства, лицата занимаващи се със скимиране на банкови карти преминаха към поставяне на скимиращи и шимиращи устройства вътре в карточетеца.

Дългогодишния опит на Илия Василев в борбата с поставени скимиращи устройства по банкомати, наложи появата на продукти защитаващи банкоматите от всички видове атаки.

Устройството защитава успешно банкомати от скимиращи устройства закрепени отвън на фесията пред карточетеца, вътрешни скимиращи и шимиращи устройства поставени в карточетеца на банкомата. Устройството защитава банкомата допълнително от Eavesdropping Attack, Black Box Attack, Card Trapping.